Motivace / kaučing:

 

Předesílám, že termíny jako „kaučing“ nemám moc rád, ale obecně jsou již nějak zažité, takže pro vaší lepší orientaci jsem ho i já použil.

V jednom z mých nejoblíbenějších filmů „Into the wild“ zazní, že pouze sdílené štěstí je štěstím. I proto se o svůj příběh veřejně dělím. Ale především s touhou podělit se o vše nabyté. Z vděčnosti za vše, co jsem sám dostal a pro mě kdo udělal, i z potřeby vrátit do Prostoru alespoň něco z toho všeho. Trochu takové „Pošli to dál..“

V hluboké pokoře tak ale činím s plným vědomím, že za vším stojí původně především mé gigantické nezdary a drastické pády, i tragické události, přičemž nejednou v životě jsem byl doslova na dně a toužebně si přál nežít… Nicméně co tě nezabije, to tě posílí a tak vše byly nejen lekce, ale i požehnání. V rámci kterých jsem se mimo jiné naučil, že i z těch největších sraček* se dá nejen dostat a veškeré nevýhody či překážky překonat, ale ještě se dají přetavit v požehnání a přínos nejen pro sebe, ale i pro druhé. Jasným příkladem toho je i úspěch mé knihy a její přínos, včetně souvisejících projektů, mnoha lidem a dalším tvorům.

(* omlouvám se za vulgarismus, ale je to nejvýstižnější termín a také vyvážení všech uvedených vznešených výrazů, protože jen s nimi bych to nebyl opravdu já a upřímnost/pravdivost/přímočarost jsou jedny z mála mých ctností 😉 )

Moje veřejná vystoupení z důvodů popsaných v sekci „Veřejné aktivity“ se momentálně nekonají, ale připravil jsem náhradní varianty:

1) mnohé budu sdílet na novém Youtube kanálu, přičemž za tímto účelem oživím i původní Youtube kanál, na který kvůli záplavě veřejných aktivit nebyl čas. (Vždy je cesta Youtube)

2) Online poradenství/kaučing, napište mi a následně dáme videohovor, přičemž to funguje na bázi dobrovolného příspěvku podle vaší spokojenosti.

A takto jsou před coronou tuto svou činnost prezentoval:

Motivační a teambuildingové aktivity

Jsem mistrem v překonávání překážek.
K čemuž patří i hledání řešení a motivace. Přičemž vynikám zejména tam, kde mnozí jiní vidí jen překážky a díky tomu i pouhou tmu, bez světla na konci tunelu. Nebo umím přetavit nevýhodu ve  výhodu či čerpat a často se dokonce i radovat z těch součástí života, které kdekomu naopak lámou vaz…
Termínem „mistr“ rozhodně nezamýšlím nestoudné vytahování či rouhačskou samolibost!
Protože jedním dechem dodávám a s veškerou pokorou zdůrazňuji, že součástí tohoto mého „mistrovství“ je neméně silné „nadání“ se do svízelných situací dostávat a komplikovat si život. Což naštěstí dnes už zdaleka neplatí v tak drastické míře jako v minulosti, ale bezchybný a dokonalý rozhodně nejsem, právě naopak!
Také proto mě coby „běžného smrtelníka z masa a kostí“, s bohatou studnicí poznání na základě osobních zkušeností, lidé často vyhledávají pro rady, povzbuzení a nasměrování, což se mi v kombinaci s komunikačními schopnostmi a názornými příklady či srovnáními, dobře daří.

Jsem za to obrovsky vděčný a pochopitelně mě to velice těší, ale i baví, naplňuje, obohacuje, inspiruje, motivuje a současně prohlubuje i rozšiřuje mé úhly pohledu či postoje, čímž jsem následně opět tím více prospěšnější druhým.

Všichni ale máme čas omezený a platíme složenky, takže vznikla myšlenka zabývat se touto činností více koncepčně. A komerční úspěch mých aktivit současně jen podtrhuje a umocňuj předávaná poselství, navíc i jazykem a stylem chápání „nevěřících Tomášů“, pro které často různé duchovní směry bývají jen „chytrými kecy, které jsou v našem světě k ničemu“.
Jak hluboký je to omyl. Příčina a následek, tedy že vše přímo či nepřímo máme pouze a jen ve svých rukách, platí pro všechny. Odmítáním či popíráním se dotyční pouze vzdalují nalezení pravé příčiny svých nezdarů a tak i jejich nápravě. Přitom ale není absolutně důvod k tomu se bránit pravdě, právě naopak – přece vědomí, že nejsme jen bezmocné loutky v rukách Osudu, ale že jsme to my, kdo držíme otěže (nebo volant), je báječná zpráva!

Přičemž nemusíme být vysloveně nešťastní nebo neúspěšní, bohatě stačí být „jen“ ne-šťastný. Protože život se má užívat, nikoli přežívat.
A pouhé uvědomění si toho, s následným vykročením na cestu hledání, je samo o sobě vítězství!

Šťastný člověk je současně i světu nejvíce prospěšný, protože svým příkladem inspiruje, motivuje a také šíří správnou energii (chcete-li náladu) i při pouhém setkání třeba s prodavačkou, která stejně jako při opaku, ji předá dál a tím se řetězově šíří světem…

Při psaní této sekce webu jsem si vzpomněl i na citát, který jsem prvně četl kdysi, ještě v Peru a na začátku mé Velké Cesty:
„Zameťte se svým problémem a získáte koště, které budete moci pronajmout každému, kdo potřebuje zamést se stejným problémem.“ Si Newhouse

Proto pořádám motivační přednášky a obdobné aktivity – své vlastní nebo společně s různými zajímavými lidmi.
V motivačním, ale i edukativním a zábavném duchu probíhaly již mé cestovatelské promítání / přednášky, přičemž reakce veřejnosti mě inspirovaly k některým činnostem popsaných na tomto webu.

Znám lidi, kteří nemají rádi citáty. Svým způsobem to chápu. Prázdné načtené teoretizování a moudré řeči sami o sobě jsou k ničemu. Já je ale naopak mám velmi rád, resp. jen některé pochopitelně.
Nikoli jako nástroj k dosažení cíle či berličku apod., ale coby leckdy květnaté nebo moudřejší a trefnější vyjádření mých vlastních zkušeností, poznání, úhlů pohledu…
Navíc jejich autoři pochází z různých časů i míst, mají různá pohlaví či náboženská nebo politická vyznání…, nikdy se nesetkali, ani o sobě neslyšeli a přesto sice jinak, ale v podstatě tvrdí to samé.
I proto jich sem záměrně dávám tolik.

„Hlupák, který ví, že je hlupák, se může stát moudrým, ale hlupák, který se považuje za moudrého, si skutečně zaslouží své jméno.“  Buddha Šakjamuni

 „Co zaseješ, to sklidíš. Protože však mezi setbou a sklízením uplyne určitý čas, neuvědomuješ si často souvislost. Přesto jsi vždy původcem toho, co se ti děje.“ Bärbel Mohr

„Nezměníme karty, které nám byly rozdány. Jen to, jak budeme hrát s tím, co máme v ruce.“
Randy Pausch

„Nejlepším řešením je správné rozhodnutí. Druhým nejlepším řešením je špatné rozhodnutí. Nejhorším řešením je neudělat nic.“ Theodore Roosevelt

„Každý z nás jsme zdrojem svých vlastních problémů! A jsme i zdrojem svých vlastních řešení!“
Zdeňka Jordánová 

„Žij, jako bys měl zítra zemřít, uč se, jako bys měl žít navěky.“ Mahatma Gandhi

„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.“ Dalajláma

„Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr příznivý.“ Michel de Montaigne

„Neproklínej temnotu – raději rozsviť svíčku.“ Konfucius

„Neobviňuj svět, zlepši ho. Jak? Neustálým zlepšováním sebe samého.“ Sri Chinmoy

“Ten, kdo chce mít něco, co ještě nikdy neměl, bude také muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal.”
Nossrat Peseschkian

„Není neštěstí umřít s nesplněnými sny, ale je neštěstí takové sny nemít.Není hanba neumět se dotknout hvězd, ale je hanba nemít hvězdy, kterých by jsme se dotknout chtěli.“ Neznámý autor

“Podstatné na cestě životem není, zda jsme klesli, ale jestli jsme se poučili a dokážeme zase vstát. Každý může padnout,protože žijeme v padlém světě. Věci příští určuje to, zda vstaneme a jak půjdeme dál.” Marianne Williamson

„Chyby jsou brány k objevům.“ James Joyce

„Špatný den pro tvé ego je velkým dnem pro tvoji duši.“ Jillian Michaels

„Když si zlámeš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům, tak to je problém. Všechno ostatní je nepohodlí. Život je nepohodlný. Život je hrbolatý. Nauč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku. Ano, život je hrbolatý. Ale hrbolek na silnici a hrbolek v prsu, to není totéž. Člověk by se to měl naučit rozlišovat.“ Robert Fulghum

„Učíme se vydělávat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky života, ale ne život rokům.“
Neznámý autor

“Také jsem dlouho čekal na úspěch a on nepřicházel. Tak jsem mu vyšel naproti. Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude.” Amancio Ortega (jeden z nejbohatších lidí světa)

„Nikoho nepotká nic, na co by nebyl od přírody připravený, aby to unesl.“ Marcus Aurelius

„Úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší.“ George Abbot

„Svět spočívá na čtyřech sloupech…, na učenosti moudrých, spravedlnosti velkých, víře pravdivých a odvaze statečných.“ Neznámý autor

„Hazarduje se životem, kdo nikdy neriskuje.“ Patricie Holečková

„Je lepší se životem plahočit, než ho prospat.“ Malcolm Forbes

Když se ptali Dalailamy, co ho na lidstvu nejvíce překvapuje, odpověděl:
„Lidé… obětují zdraví, aby vydělali peníze, pak obětují peníze, aby znovu získali zdraví, pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost, a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby nikdy neměli zemřít, a pak zemřou, aniž by předtím žili.“

„Strach není váš nepřítel. Je to kompas, který vás směřuje do oblastí, které potřebují růst.“
Steve Pavlina

„To udělám zítra, to ještě později a tamto ještě později. Když člověk uvažuje tímto způsobem, pán smrti se usmívá.“ Chandragomin (7. stol.)

„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách,.naše postoje.“
John C. Maxwell

„Nezáleží na tom, kdo kritizuje. Ani na tom, kdo poukazuje na to, kde silný člověk udělal chybu nebo kde se mohl dobrodinec zachovat líp. Uznání patří tomu člověku, který je skutečně v té aréně.“ Theodor Roosvelt (použité v životopisném filmu The fastest Indian on the Word)

„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci .“ Konfucius

„Občas vám život, i přes tu největší snahu, nadělí citrony. Můžete se tvářit kysele, nebo si udělat limonádu.“ Neznámý autor

„Život není o počtu nadechnutí, je o chvílích, co vám dech berou.“ Neznámý autor

„Lidé vždy svalují vinu na prostředí, za to, jací jsou. Já nevěřím na prostředí. Lidé, kteří chtějí uspět v tomto světě jsou lidé, kteří jdou hledat prostředí, které potřebují k úspěchu a pokud ho nemohou najít, vytvoří ho.“  G. B. Shaw

‎„Život je vlastně docela jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na jeho komplikovanosti trváme.“ Konfucius

„Když vane vítr změny, jedni staví ochranné zdi a druzí větrné mlýny.“ Čínské přísloví

‎„I kdyby někdo v bitvě zvítězil tisíckrát nad tisíci muži, největším vítězem je ten, kdo zvítězil nad jediným: nad sebou samým.“ Dhammapada

Nakonec dodal (Buddha):
“Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.
A osud – to je tvůj život.“

‎„Kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. Kdo kontroluje současnost, kontroluje minulost.“  George Orwell

„Pozoruje-li člověk svůj život důkladněji, poznává, že všechny události a věci směřovaly jen k tomu, aby došel k Poznání.“ František Drtikol

‎„Člověk se chová, jako by hledal koně, na kterém sedí.“ Eduard Tomáš

„Mnoho lidí chce poznat pro poznání samo. To je zvědavost. Jiní chtějí vědět, aby byli vzdělaní. To je ctižádost. Ale jen málo se snaží získat vědomosti, aby mohli sloužit a jiným pomáhali žít.“
Bernard z Clairvaux

„Pamatuj, že nedostávat od života to, co chceš, je někdy velké štěstí, které časem pochopíš.“ Dalajlama

„Existuje jediný způsob, jak se vyhnout kritice. Nedělat nic, neříkat nic a nebýt nic.“ Aristoteles

„Člověk, který nikdy neudělal chybu, se nikdy o nic nepokusil.“ Albert Einstein

„Život je 10 procent toho, co se mi děje, a 90 procent toho, jak na to reaguji.“ Charles Swindoll

„Možná se ve zdraví dožijete devadesáti, ale v těch osmatřiceti jste stejně mrtvý, jako budete v devadesáti. Zastavení vašeho srdce nebude nic jiného než opožděné oznámení o předčasné smrti vaší duše.“ Martin Luther King, Jr.

 „Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují, kam jít, ale samy nikam nejdou.”
Jan Amos Komenský

„Vydržte, dotáhnete věci do konce. Olympijským vítězem se také nestane běžec po prvním metru, ale až na cílové pásce.“ Asafa Powell

 „Obavy nás nezbaví zítřejšího trápení, ale seberou nám všechnu dnešní sílu.“ Corrie ten Boom

„Vše co má začátek má také svůj konec. S tímhle se smiř a všechno bude dobré.“ Buddha

„Talent je lépe posilovat o samotě, ale charakter se nejlépe utváří v bouřlivých poryvech světa.“ Johann Wolfgang von Goethe