HD

I když mě někteří neprávem označovali pouze za „milovníka psů“ nebo „cestovatele“ či „dobrodruha“, stejně jako byly mé knihy mylně považovány za cestopisy nebo psí, je tomu jinak.
Moje knihy jsou především o překonávání překážek, hledání nových cest a objevů, přičemž číst je může doslova každý. Záměrem mých knih je hlavně motivovat, inspirovat a bavit.
Stejně jako všechny mé ostatní projekty a aktivity.

Ve svém životě jsem prošel mnoha všestrannými aktivitami, a taky jsem pár věcí podělal…
Tím vším nasbíral, i nadále sbírám neocenitelné zkušenosti a znalosti, posouvám své dovednosti a samozřejmě se setkávám s velkým množstvím lidí, vyslechl si ještě větší množství příběhů…, hodně jich také četl a úplně ze všeho nejvíce zažil, i nadále prožívám. Použití všech těchto požehnání v kombinaci s mou jedinečnou pamětí a dovedností vše propojit, mě přivedlo k mnoha zcela zásadním poznáním. Což by ale měl být trvalý a nikdy nekončící proces.

„Chlap bídná, nádoba hříšná“, odráží mou lásku k humoru, sebeuvědomění, ironii a nadhledu, současně je i přiznáním, že rozhodně nejsem dokonalý muž.
Jmenoval se i tak můj divadelní stand-up s promítáním, než mi vše utnuly Covid lockdowny.

„Naše zkušenosti nelze brát jako děsivé znamení nebo jako neomluvitelný hřích. Odrážejí naši karmu a způsob, jakým jim čelíme, potvrzuje naši zralost.“

Lama Ole Nydahl

„Nejkrásnější lidé, které známe, jsou ti, kteří poznali porážku, poznali utrpení, poznali boj, poznali ztrátu a našli cestu z hlubin. Tito lidé mají ocenění, citlivost a porozumění životu, které je naplňuje soucitem, jemností a hlubokým láskyplným zájmem. Krásní lidé se nestávají jen tak.“

Elisabeth Kübler-Ross

„Mnozí lidé, ne-li většina, včetně těch, kteří by o pravdu měli usilovat nejvíce, ji chtějí pouze mít, nikoli znát.“

„Bez vzduchu, jídla a vody nepřežijeme. Ale život bez snů, ideálů, lásky, požitku a vyšších principů lze jen stěží nazvat životem.“

„Ale bez snů, ideálů, lásky, požitku a vyšších principů nežijeme, jen přežíváme.“ 😉

Honza